Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας

Έργο
Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας
Ανάθεση
ΔΕΥΑ Καλαμάτας
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
60.000 ικ
Προϋπολογισμός
4.179.700€
Διάρκεια
07/2013 – 09/2015

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαματάς και την 6-μηνη δοκιμαστική λειτουργία αυτής.