Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Δυναμικότητα

60.000 ικ

Προϋπολογισμός

4.179.700€

Διάρκεια

07/2013-09/2015

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαματάς και την 6-μηνη δοκιμαστική λειτουργία αυτής.