Αιολικός Σταθμός 2MW – Θέση “Πόρτες-Κορυφή” Δεσφίνα Φωκίδα

Η εταιρεία ξεκίνησε την αδειοδότηση του αιολικού σταθμού καταθέτοντας αίτηση στη ΡΑΕ τον Ιούνιο του 2014. Παράλληλα αιτήθηκε στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και έλαβε τις απαιτούμενες από το νόμο εγκρίσεις (αρχαιολογία, δασαρχείο, ΥΠΑ κλπ). Το Δεκέμβριο του 2014 εκδόθηκε η σχετική άδεια από τη ΡΑΕ. Το έργο αναμένεται να παράγει με βάσει τα διαθέσιμα ανεμολογικά δεδομένα περισσότερες από 5.400 mWh ετησίως.